Skitseforslag

John Bo Verners Tegnestue A/S tilbyder at udføre et skitseforslag til en til- og ombygning for

kr. 6.250,00 incl. moms.

Tilbudet omfatter følgende:

  • Besigelse på stedet (Fyn).
  • Kontakt med bygningsmyndigheden vedr. planforhold
  • Planskitse i målestok 1:100 eller 1:50
  • Skitse af hovedfacade i målestok 1:100
  • Overslag baseret på erfaringstal

Forudsætninger:

  • At skitseforslaget ikke anvendes til myndighedsbehandling.
  • At der forefindes brugbare tegninger af det eksisterende hus.
  • At skitseforslaget ikke danner danner grundlag for viderebearbejdning af andet firma,
    uden aftale med John Bo Verners Tegnestue A/S.

John Bo Verners Tegnestue A/S tilbyder at udføre et skitseforslag til en villa for

kr. 10.000,00 incl. moms.