Myndighedsprojekt

John Bo Verners Tegnestue A/S tilbyder at udføre et myndighedsprojekt en til- og ombygning for

kr. 10.250,00 incl. moms.

Tilbudet omfatter følgende:

 • Situationsplan i målestok 1:200
 • Plan i målestok 1:50
 • Fundament og kloakplan i målestok 1:50
 • Facader i målestok 1:100
 • Snit i målestok 1:20

Forudsætninger:

 • At projektet er ukompliceret. Ring og hør nærmere!
 • At der forefindes brugbare tegninger af det eksisterende hus.
 • At der ikke kræves energiberegning.
 • At evt. ingeniørberegninger er excl.
 • At der findet et realistisk skitseforslag, som kan danne grundlag for myndighedsprojektet.


John Bo Verners Tegnestue A/S tilbyder at udføre et myndighedsprojekt til en villa for

kr. 25.000,00 incl. moms.

Tilbudet omfatter følgende:

 • Situationsplan i målestok 1:200
 • Plan i målestok 1:50
 • Fundament og kloakplan i målestok 1:50
 • Facader i målestok 1:100
 • Snit i målestok 1:20
 • Energiberegning

Forudsætninger:

 • At projektet er ukompliceret. Ring og hør nærmere!
 • At der forefindes digitalt grundkort.
 • At der ikke kræves energiberegning.
 • At evt. ingeniørberegninger er excl.
 • At der findet et realistisk skitseforslag, som kan danne grundlag for myndighedsprojektet.