Tilbud og byggestyring

John Bo Verners Tegnestue A/S kan tilbyde at udføre prisindhentning og byggestyring af byggeri af en til- og ombygning, samt villa til fast pris!

Prisindhentning, incl. udarbejdelse af tilbudslister kan vi udføre for kr. 10.000,00, incl. moms.

Forudsætninger:
-At prisindhentningen er baseret på et myndighedsprojekt, som John Bo Verners Tegnestue A/S har udført.

Byggestyring kan udføres til fast pris, baseret for det omfang, der aftales inden byggeriet sættes igang. Prisen vil, bl.a., være afhængig af den valgte entrepriseform (fag- eller hovedentreprise),
samt byggeriets geografiske placering.